Máy cắt không khí (ACB)

CB Khối (MCCB)

CB Tép (MCB)

Đống hồ đa năng

Bộ tự động chuyển đổi nguồn (ATS)

ATS

thông tin liên hệ
Ông Bùi Đức Năng
Đại diện kinh doanh - 0911 440 422

Thiết Bị Đóng Cắt

MVS08H3MF2L ACB 3P 800A 65kA FIXDED
MVS08H3MF2L ACB 3P 800A 65kA FIXDED
MVS12H3MF2L ACB 3P 1250A 65kA FIXED
MVS12H3MF2L ACB 3P 1250A 65kA FIXED
MVS16H3MF2L ACB 3P 1600A 65kA FIXED
MVS16H3MF2L ACB 3P 1600A 65kA FIXED
MVS20H3MF2L ACB 3P 2000A 65kA FIXED
MVS20H3MF2L ACB 3P 2000A 65kA FIXED
MVS25H3MF2L ACB 3P 2500A 65kA FIXED
MVS25H3MF2L ACB 3P 2500A 65kA FIXED
MVS32H3MF2L ACB 3P 3200A 65kA FIXED
MVS32H3MF2L ACB 3P 3200A 65kA FIXED
MVS40H3MF2L ACB 3P 4000A 65kA FIXED
MVS40H3MF2L ACB 3P 4000A 65kA FIXED
MVS10H3MF2L ACB 3P 1000A 65kA FIXDED
MVS10H3MF2L ACB 3P 1000A 65kA FIXDED

Tự động hóa và điều khiển

Nút nhấn và đèn báo ZB4BG4
Nút nhấn và đèn báo ZB4BG4
Nút nhấn và đèn báo ZB4BG0
Nút nhấn và đèn báo ZB4BG0
Nút nhấn và đèn báo ZB4BG3
Nút nhấn và đèn báo ZB4BG3
Bộ điều tốc tốc độ biến đổi - Biến tầnATV320D15N4B
Bộ điều tốc tốc độ biến đổi - Biến tầnATV320D15N4B
Nút nhấn và đèn báo DL1CE130
Nút nhấn và đèn báo DL1CE130
Nút nhấn và đèn báo XB7EV73P
Nút nhấn và đèn báo XB7EV73P
Trạm kiểm soát XALD134
Trạm kiểm soát XALD134